VÝZKUM A VÝVOJ

Společné výzkumně vývojové laboratoře

Společná laboratoř environmentálního inženýrství

Založena partnerskou smlouvou uzavřenou mezi Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou Ostrava, Centrum environmentálních technologií a společností TECHEM CZ, s.r.o., Praha za účelem dlouhodobé spolupráce ve výzkumu a vývoji environmentálního inženýrství v odvětvích chemického, hutního, kovozpracujícího a strojírenského průmyslu a energetice.

Společná výzkumně vývojová laboratoř „Centrum zelené chemie“

Založena smlouvou o partnerství ve výzkumu a vývoji uzavřenou mezi společnostmi VELVANA, a.s., Velvary a TECHEM CZ, s.r.o., Praha za účelem dlouhodobé spolupráce ve výzkumu a vývoji produktů „zelené spotřební chemie“ a implementace výsledků výzkumných projektů ve společnosti VELVANA.

Projekty podporované ze státního rozpočtu prostřednictvím MPO  (http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/vyzkum-a-vyvoj/)

Ve spolupráci s našimi partnery koncipujeme výzkumně vývojové projekty včetně sestavení řešitelských týmů a vypracování kompletní žádosti (včetně patentové rešerše a marketingové studie) o podporu projektů ze státního rozpočtu prostřednictvím MPO resp. TAČR. Na řešení projektů spolupracujeme včetně provádění projektového managementu.

q Výzkumný projekt TH01030238 "Zelená spotřební chemie - GREENCHEM"
Program:          EPSILON   
Řešitelé:           VELVANA, a.s., Velvary a TECHEM CZ, s.r.o., Praha ve "Společné laboratoři zelené chemie"

Doba řešení:     r. 2015 až 2018

q Výzkumný projekt TH01030104 "Rafinace surového kaprolaktamu - RAFKAPR"
Program:          EPSILON   
Řešitelé:           VŠB Ostrava - TU Ostrava a TECHEM CZ, s.r.o., Praha ve "Společné laboratoři environmentální chemie"

Doba řešení:     r. 2015 až 2018

q Výzkumný projekt FR-TI4/032 „Softwarový nástroj pro implementaci Nařízení REACH, Nařízení CLP a související dokumentace
Program:         TIP   
Řešitel:            TECHEM CZ, s.r.o., Praha

Doba řešení:     r. 2012 až 2015
Dílčí výstup CHEMANAGER LEG: http://compass.techem-pro.com

q Výzkumný projekt FR-TI4/189 „Výzkum nových pigmentových preparací s využitím iontových kapalin“ 
Program:          TIP   
Řešitel:            Synthesia, a.s.
Spoluřešitelé:    TECHEM CZ, s.r.o., Praha, Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.
Doba řešení:     r. 2012 až 2015

q Výzkumný projekt FR-TI3/089 „Výzkum nových výrobků spotřební chemie“ 
Program:          TIP   
Řešitel:            DRUCHEMA, Praha
Spoluřešitel:     TECHEM CZ, s.r.o., Praha
Doba řešení:     r. 2011 až 2014

q Výzkumný projekt FR-TI2/057 „Výzkum a vývoj nátěrových hmot s využitím iontových kapalin“ 
Program:           TIP   
Řešitel:             BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o.
Spoluřešitelé:    ÚCHP AV ČR, Praha - Suchdol, TECHEM CZ, s.r.o., Praha
Doba řešení:      r. 2011 až 2014

q Výzkumný projekt  FR-TI1/092 „Výzkum predikčních metod hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek“ 
Program:          TIP   
Řešitel:            TECHEM CZ, s.r.o., Praha
Spoluřešitel:     VÚOS, a.s., Pardubice - středisko CETA
Doba řešení:     r. 2009 až 2011

q Pilotní projekt  FI-IM4/047 „Výzkum a vývoj postupů v managementu chemických látek“ 
Program:           IMPULS  
Řešitel:             Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s., Ústí nad Labem 
Spoluřešitelé:    TECHEM CZ, s.r.o., Praha a VÚOS, a.s., Pardubice - stř. CETA
Doba řešení:      r. 2007 až 2009

Zahraniční projekty

Společnost je zapojena do řešení zahraničních projektů výzkumu a vývoje vyhlašovaných EK a agenturami EU v různých sektorech. Na základě úspěchu ve veřejných výběrových řízeních jsou v současné době řešeny následující projekty:

Projekt:  Kritické zhodnocení bioinformatických metod a postupů aplikovaných žadateli o povolení geneticky modifikovaných potravin a krmiv

Zadavatel:        Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) – Parma, Itálie
Řešitelé:           TECHEM CZ, s.r.o., Praha, Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., 
Praha

Doba řešení:     r. 2013 až 2017

Cíl projektu:    Vypracování  expertních  posudků  -  kritické  zhodnocení  bio- informatických metod aplikovaných jednotlivými žadateli o povolení geneticky modifikovaných potravin a krmiv.
EFSA Director of Communications takes up position in European Commission

Projekt:  Identifikace látek o nejednoznačném složení v rámci Nařízení REACH  

Zadavatel:       Evropská Komise - Generální ředitelství pro podniky a průmysl – 
Brusel, Belgie
Řešitelé:          TECHEM CZ, s.r.o., Praha, VÚOS a.s., Pardubice
Doba řešení:    r. 2014 až 2015

Cíl projektu:   Odborná  analýza  osvědčených  postupů  v identifikaci  látek s neznámým nebo proměnlivým složením (UVCB) a dalších látek o nejednoznačném složení. Účelem této studie je popsat osvědčené praktiky v identifikaci látek a usnadnit tím jeden z klíčových procesů v registraci podle Nařízení REACH podnikům, které budou registrovat látky v poslední registrační vlně (nejpozději v roce 2018).